NOVO - promotivne cene od 20 avgusta do 20 septembra 2020g. cene već od 3.000,00 rsd

kuća 2 - preko nedelje: pojedinačno

Apartman 3,4 - 5/6 osoba - 6.000,00 rsd dnevno;

Apartman 5 - 2/3 osobe - 4.000,00 rsd dnevno;

zajedno
Apartmani 3,4,5 max 9 osoba - 8.500,00 rsd dnevno

kuća 3 - preko nedelje: - pojedinačno

Apartman 6 - 2 osobe - 4.000,00 rsd dnevno;

Apartman 7 - 2/3 osobe - 4.000,00 rsd dnevno;

zajedno - apartmani 6 i 7 - 6.500,00 rsd dnevno;

Kuća 4 - preko nedelje: pojedinačno

Soba 8 - 2 osobe - 3.000,00 rsd dnevno

Soba 9 - 2 osobe - 3.000,00 rsd dnevno

Soba 10 - 2 osobe - 3.000,00 rsd dnevno

zajedno Sobe 8,9 i 10 - 7.500,00 rsd dnevno

Napomena - Ukoliko vikend upada u aranžman cene se uvećavaju za 20 % samo za dane vikenda; - Plaćanje: avansno putem SMS poruka;
- doručak - može dogovor za doručak uz doplatu (350,00 rsd/osobi)

Srdačno, Salaš Đorđević, Biljana