Saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam

Preduzeće Koralšped d.o.o. Subotica je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, konkurisalo za dodelu bespovratninih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekta od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019 godini.

Projekat pod nazivom "Izrada ventilacionog sistema kuhinje i restorana na Salašu Đorđević" je u ugovorenom roku uspešno realizovan i dostavljeni su izveštaji o realizaciji Pokrajinskom sekretarijatu zaključno sa 7.oktobrom 2019g.

Na osnovu odluke Sekretarijata o dodeli sredstava po javnom konkursu , Koralšpedu je dodeljena de minimis državna pomoć u iznosu od 500.000,00 dinara za realizaciju projekta: „ Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje: - nabavke mašine i opreme za ugostiteljsku delatnost“.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam na susretljivosti i dodeljenim sredstvima.