Vesti o salašu

Prepoznatljiva mesta, jedinstveni ljudi i različiti događaji...

Porodica i sport - to je ono sto salaš pokušava da razvije

Sport, razonoda, rekreacija, ali i ogromna odgovornost da ustrajete ukoliko ste se opredelili da se time ozbiljno bavite. Salaš nast...

Saznaj više...

Spremni smo za vaše novogodšnje žurke

Dragi naši poslovni partneri,

Čarolija davnih dana - prisutna je i sada, posebno zbog dana koji su pred nama. Sa domaćinskom h...

Saznaj više...